Dufseth Seremonirom

- livssynsnøytralt, stille og vakkert

dufseth-seremonirom

DUFSETH SEREMONIROM
De fleste seremonier foregår i kirkerommet. Dufseth Seremonirom er det livssynsåpne alternativet. Vårt seremonirom kan benyttes av alle mennesker uavhengig av kultur og religion, og vi strekker oss langt for at alle skal kunne følge sine egne tradisjoner.

DUFSETH SEREMONIROM gir en verdig og vakker ramme ved en seremoni, satt helt etter pårørendes eller deres kjæres ønsker. Vi arrangerer seremonier alle dager også på ettermiddager og kveld, lørdag og søndag.

DUFSETH SEREMONIROM TILBYR;

FLYGEL, DIGITALT PIANO OG ORGEL | MUSIKKANLEGG | TELESLYNGE | GARDEROBE |
HC TOALETT | OPPTIL 140 SITTEPLASSER | WEB KAMERA| EGEN INNGANG | PARKERING |

 

        seremoni   flygel2


I FORKANT AV EN SEREMONI
samarbeider pårørende med vår seremoniholder med å velge form og innhold i seremonien. Den kan gjerne ha flere kirkelige eller litturgiske elementer som for eksemple salmer, religiøs musikk, Fader Vår og jordpåkastelse.

SEREMONIEN
kan også tilrettelegges for personlig tro og livssyn utenfor Den Norske Kirke. Mange velger også en seremoni helt uten religiøs innhold. Seremonirommet kan også benyttes av de som ønsker en humanetisk gravferd i regi av Humanetisk Forbund.

DET ER VIKTIGSTE
for seremoniholder er å være lydhør under sørgesamtalen med de pårørende, slik at helheten og formen på seremonien blir ivaretatt på best mulig måte. Særlig er musikkvalget en svært viktig del av seremonien. Musikk som kommuniserer med den musikksmaken avdøde hadde og som de pårørende har. Vi bruker både iPod og levende musikk etter de pårørendes ønske. Valg av solistinnslag kan være betydningsfullt i denne sammenheng.

MÅLET
er hele tiden at seremonien og det siste farvel skal bli så verdig som mulig og helt etter familiens ønske. Tilbakemeldingene påpeker at seremoniene blir veldig konsentrerte og nære uten at de nødvendigvis må inneholde elementer som de pårørende og avdøde ikke har eller hadde noe forhold til.

VÅR SEREMONILEDER SJUR MAGNUS
har opparbeidet seg både god erfaring og gode rutiner for å planlegge og til å gjennomføre en seremoni, der små detaljer og en god «radar» er av vesentlig betydning. Og ikke minst fordelen det er å ta hånd om den helhetlige formen på seremonien.
sjur
SEREMONILEDER SJUR MAGNUS
har etter 33 år som organist, en omfattende og bred erfaring innen sitt virke.

UTDANNELSEN
har Sjur Magnus fra høyere musikkpedagogisk utdannelse, både som pianist og organist. Han tar på seg oppdrag som frilans-organist og solo-pianist. Han holder foredrag og seminarer innen musikk og livssyn, bl.a. på Montebello-senteret i Mesnali, hvor han har med sine egne musikkkåserier «Danse mi vise gråte min sang» og «Den song som allting heilar». Sjur Magnus er også mye brukt som seminarholder innen livssyn ved forskjellige folkehøyskoler, spesielt ved Viken
folkehøyskole i Gjøvik.

SIDEN 2002 har Sjur Magnus vært ansatt som lærer ved Lillehammer Kulturskole. Han jobber også med Den Kulturelle Spaserstokken i Lillehammer kommune, hvor han har et tilbud om sang- og musikkstunder ved alle Bo- og Servicesentrene og Helsehuset i Lillehammer. Målet med Den kulturelle spaserstokken er at alle seniorer i byen skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter og fritidstilbud.