Når noen dør

Når noen dør er det en rekke ting som skal ordnes, og de aller fleste velger å kontakte et begravelsesbyrå for å få hjelp til alle detaljene. Den første kontakten er vanligvis på telefon og da avtales et møte for videre planlegging.

Møtet, eller konferansen som den kalles, omfatter samtale rundt gravferden; type seremoni, type gravferd, annonsering, gravsted, minnesamvær og ellers andre ting som du som pårørende måtte lure på. Konferansen foregår vanligvis hos begravelsesbyrået, men vi kan også komme hjem til familien dersom det er et ønske.